שלישי-חמישי
26-24 דצמבר
17:00-21:00
כ"ו -כ"ח בכסלו